ثبت نام

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Antispam تصویر جدید

قوانین و مقررات آموزش مجازی میرعماد

 1 رعایت نکردن مراحل آموزش توسط هنرجو باعث عدم یادگیری خواهد شد پس در انجام مراحل کوشا باشید

2 آموزش اصولی و کامل بوده است پس نتیجه در گرو تمرین و جدیت شماست

3 فراگیری خط تحریری بطور کامل پس از اتمام دو دوره (مقدماتی و تکمیلی) محقق خواهد شد و شما اکنون دوره مقدماتی را ثبت نام میکنید

4 اخذ مدرک در پایان دوره مشروط به موفقیت شما در آزمون خواهد بود

5  در هنگام ثبت نام دقت فرمائید زیرا پس از ثبت نام انصراف از دوره ممکن نخواهد بود

شروع این دوره آموزشی از ابتدای مهرماه خواهد بود